[1]
G. Setiawan, D. S. D. Putra, and H. Wijaya, “Aplikasi Data Mining Berbasis Web Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Analisa Pola Pembelian Barang Pada PT Menara Bahagia Bersama”, algor, vol. 3, no. 2, pp. 1–11, Mar. 2022.